Hormony, maso a regulace

Hormony, maso a regulace

Představy masa nacpaného hormonama se šíří světem jako infekce už nějakou dobu. Příběhy o holčičkách, co jim předčasně vyrostla prsa po konzumaci kuřat jsem slyšela několikrát. Obzvlášťě za poslední dobu, tak mi to nedalo a chtěla jsem své odmítavé pohledy podpořit i zdroji. Tady je máte.

Samozřejmě jsem informovaná o situaci u nás v ČR, čili v celé EU už z dob studia. Nicméně všude na světě stejné zákony neplatí a ač je to zcela logická věc, přijde mi že obzvlášť v potravinářstvém a výživářském světě na to lidé rádi zapomínají nebo si to neuvědomují. A tak přenášejí různá tvrzení a výsledky studií z kontinentu na kontinent bez absolutního respektu k dané populaci, legislativě či kulturním zvyklostem. V praxi to potom může vypadat tak, že na tn.cz se objeví článěk o Číňanovi, kterému údajně narostla prsa z kuřat a lidé přestávají kupovat kuřata, aby nedopadli stejně. Teď ale přijde šokující zpráva, takhle to nefunguje. 

ČR a EU

Bezpečnost potravin

V celé Evropské unii, a tedy i České republice je "...úplný zákaz používání látek s hormonálním nebo thyreostatickým účinkem a beta-agonistů pro stimulaci růstu...". Výjimku tvoří pouze některá schválená veterinární léčiva, která se smí použít pouze za určitých podmínek. Stejně tak tohle platí pro třetí země, které smí dovážet na náš trh. Státní veterinární správa provádí pravidelné kontroly a výsledky zveřejňuje jednou ročně v publikaci Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami, které najdete pro zajímavost zde. Kontroly se nezaměřují pouze na hormonální látky, ale i na všechny ostatní kontaminanty například PCB. 

USA 

FDA-steroidní hormony, FDA- BST

Ve Státech legislativa už není tak striktní jako v EU. Je povoleno používat steroidní hormony pro růst skotu a ovcí (estrogen, progesteron, testosteron a jejich syntetické obdoby) a BST (bovinní somatotropní hormon) ke zvýšení produkci mléka krav. Steroidní hormony jsou aplikovány pomocí podkožních implantátů, které jsou umístěné za uchem. Účinné látky se dál uvolňují do těla bez nutností implantát vytahovat. Pro zvýšení růstu nejsou povoleny k užití u krav chovaných "na mléko", telat, prasat a drůbeže. BST se podává injekčně pod kůži každých 14 dní po dobu laktace o dva měsíce zkrácenou. Podle FDA je maso i mléko takto "ošetřených" krav nezávadné. Argumentují tím, že BST je velký protein, který pokud je užit perorálně, je rozložen pomocí trávicích enzymů. Pokud je podán injekčně, naše tělo nedokáže rozpoznat jeho strukturu, protože se liší od lidského somatotropinu, čili nemůže ovlivnit jeho přirozenou funkci v našem těle. 

Kanada

Health Canada, Canadian Animal Health Institute

Střední cestou se ubírá Kanada, která povoluje užití růstových hormonů pouze u skotu ze stejného důvodu jako v USA. Použití BST je zakázáno, a to ne kvůli škodlivosti pro lidi, ale vzhledem k několika případům zdravotních problémů přimo u dojnic. 

Věděli jste, že?

  • Díky růstovým hormonům je produkce masa o 10-30 % vyšší.
  • Použití hormonů u kuřat je v Kanadě zakázáno od 60. let
  • Podle legislativy USA může být na etiketě kuřecího masa uvedeno tvrzení "Raised without hormones", musí se však zároveň uvést, že to platí pro všechna kuřata. (Trochu podfuk co?). Stejnou etiketu jsem viděla nedávno v obchodě zde v Revelstoku (Britská Kolumbie) na vepřovém mase. U tvrzení "Žádné přidané hormony" byla malá hvězdička, která odkazovala na poslední řádek, kde jste se dočetli "Jaké v žádném mase v BC".