Proč detox nebrat

Proč detox nebrat

Detoxikační diety, detoxikační kúry, detoxikační ...., jsou známá věc. Zrovna se blíží období jara, kdy nějak na povrch vždy vypluje záplava článků, které nás přesvědčují o tom, že jsme zanesení, unavení, plní toxinů a měli bychom s tím něco dělat. Tím něco většinou myslí koupit si nabízený produkt, držet půst, pít ovocné a zeleninové šťávy, v nejhorším jenom vodu s pepřem a vzívat k tomu boha Detoxikanta, který vše umocní na druhou a my budeme opět čistí jako lilie. 

Kdyby to bylo tak jednoduché, kdyby potraviny měly takovou moc jako zbavit nás škodlivin, které si předáváme z generace na genereci, bylo by to super. Tak to ale není. Na čem všechna tato detoxikační seskupení a nabídky pokulhávají je nedostatek důkazů. Nedostatek studií (jestli vůbec nějaké) a podložených tvrzení. Vycházejí z přesvědčení, že máme v těle spoustu látek znečisťujících životní prostředí, uměle vyrobené chemické látky, těžké kovy, zpracované potraviny a další škodlivé látky plynoucí z moderního života. Problém je, že tvůrci těchto diet se nikdy nezaměřují na konkrétní látku (chcete-li toxin), kterou by změřili a nedefinují konkrétní postup jak se jí zbavit. Vůbec to vnímání špatných látek, které primárně mají pocházet z průmyslu a zemědělství je zcestné. Obecně platí, že toxinem (jedem, škodící látkou) může být cokoli i voda, ale záleží vždy na množství.

"The fact that no company can name the toxin their product targets reveals just how little of an effect cleanses have. To scientifically determine the efficacy of a treatment, researchers must first identify the toxin, so as to accurately measure its accumulation in the body. Only then can they investigate the effects of different compounds, and should they find one that affects the toxin, explore a hypothesis regarding its mode of action."

V prostředí se nachází škodliviny, které se mohou dostat do potravního řetězce a do našich těl. Příkladem uveďme perzistentní organické polutanty (DDT, PCB, atd.), které jsou ve vyšších dávkách toxické a je o nich známo že se rády ukládají v našich tělech. Ačkoli je zde snaha minimalizovat jejich produkci, v naší krvi bychom jejich stopy našli. Zbavit se jich můžeme například kojením (muži mají smůlu). Mezi další známé látky potom patří bisfenol A, ftaláty nebo těžké kovy. Jakou roli může hrát výživa při jejich odstraňování? Jsou zde studie, provedené většinou na zvířatech a s nadsazenými dávkami, které ukazují, že některé komponenty výživy by mohly být při jejich detoxikaci prospěšné. Jedná se například o selen, selen 2, chlorellu nebo koriandr. Jsou to všechno jenom vlaštovky, které v budoucnu mohou vést k opravdu prospěšným zjištěním, zatím to ale na žádnou dietu nevydá. O ostatní cizorodé nebo látky, které naše tělo nechce se starají játra, ledviny, plíce, kůže a střevo. Ti zajišťují, že z nás odejte, to co má. 

"Although there is currently no evidence to support theuse of commercial detox diets for removing toxic sub-stances from the body, there are some preliminary studiessuggesting that certain nutritional components possessdetoxification properties."

Často se můžete setkat s tvrzením, že vaše játra a ledviny jsou z toho všeho přetížené a měly by si odpočinout. V období hladovění (chcete-li půstu), budou mít játra ale dost práce s tím, aby vyrobila dostatek energie například pro váš mozek, takže jakápak zahálka. Naopak jim ulehčíte, když si nedáte večer dvojku bílého, nebudete se přecpávat léčivy a dáte jim správnou výživu. Nevolnost, bolest hlavy, třes, nespavost, podrážděnost a další nepříjemné projevy sníženého přísunu živin a energie v důsledku detoxikační diety neukazují, že "špatné" látky odcházejí z vašeho těla, že se tělo "čistí". To znamená, že máte hlad a nedostatek energie. Pokud vám po pár dnech odezní bolest hlavy, budete se cítit tak nějak lehčí a že máte opět energii, tak to taky neznamená, že to "špatné" už je pryč. Je to přizbůsobení na nově vzniklou situaci. Ano, tomu vděčíme evoluci. Že úplně vidíte, jak z vás ty "špatnosti" odcházejí? A to se vám předtím zdála vaše stolice jako snickerska, nebo co?

Když už budete nad něčím přemýšlet, zeptejte se sami sebe a firmy, od které si zázračné šťávy kupujete:

- jak víte, že zrovna moje játra a ledviny (potažmo další orgány) nefungují dostatečně?

- jak to vyšetříte?

- čím jsem zanesen/á? nebo od kterých toxinů se konkrétně mám očistit?

- ze kterých orgánů se mají "toxiny" dostat/vyplavit/odbourat?

- kam pak půjdou, co se s nimi stane?

- jak změříte jejich hladinu před a po dietě?

- co je důkazem, že jsem se očistil/a?

- máte vědecky podložená svá tvrzení?

Pokud vám na to není prodejce/poradce jasně a srozumitelně schopen odpovědět, udělat vám testy, zhodnotit váš celkový zdravotní stav, chce vaše peníze nebo věří bludům. 

Odpovědi jako:

- všichni máme zanesená těla a orgány od toxinů a vším špatným z ovzduší

- v potravinách je plno chemie

- tělo si chce odpočinout

- ve střevě máme mnohaleté nánosy škodlivin

- máme tělo plné parazitů

- u mě, moji kamarádky XY a maminky to funguje

nebrat! Jsou to odpovědi založené na domněnkách. 

Místo krátkých detoxikačních diet nebo vlastně jakýchkoli diet (pokud je nemáte indikovány zdravotním stavem) se zaměřte na udržitelný zdravý životní styl. Přeskočte jakékoli detoxikační diety, které jsou naprosto zbytečné a ničemu prospěšné a skočte po hlavě do zdravých potravin a pokrmů. 

"There is nodoubt that sustained healthy habits are of greater long-term value than the quick fixes offered by commercialdetox diets." (zdroj citací)

Další odkazy:

Detoxes: an undefined scam

Detox Diets: Do they work? Are they healthy?

Information on Cleansing Diets

Je detox k něčemu? (holky z NeHladu.cz)

Detox: Ano nebo ne?

Co opravdu znamená detoxikace organizmu?